Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Ved Ledningsbrud/uregelmæssigheder:

Veksø vandværk har indgået en døgnaftale
med VVS mester Bjarne Nehm, Ølstykke.
Ved ledningsbrud/uregelmæssigheder på
Vandværkets ledningnet kan firmaet
kontaktes hele døgnet på 26 84 87 56

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Formand
Per Jensen
Katholm 202
3670 Veksø
Send. E-mail.
Medlem
Peter Fjelsted
Agervej 12
3670 Veksø
Send.

Medlem
Hans Christensen
Skibsted 214
3670 Veksø
Send.
E-mail.           
Medlem
Jens Vagn Nielsen
Lille Veksøvej 11
3670 Veksø
Send.​
E-mail.
Kasserer
Poul Neumeyer
Fugleøjevej 12
3670 Veksø
Send.
E-mail.
Medlem
Søren Benthin
Gl. Hovevej 3
3670 Veksø
Send.
E-mail.           

Medlem
Niels Aabye
Katholm 212
3670 Veksø
Send. ​​
E-mail.


Forside Minimer

 

 

 

Eftersyn af brandhaner

i Egedal Kommune


I uge 39 og uge 40 er der planlagt

afprøvning af Egedal Kommunes

brandhaner i Veksø for at sikre, at

de virker, når der er brug for dem.

Efter afprøvningen kan der forekomme

rødligt vand i en kortere periode.

Vandet er ikke sundhedsskadeligt,

men kan føre til misfarvning af vasketøj.

Oplever du rødligt vand, anbefaler vi,

at du lader vandhanen løbe, til vandet igen er klart.

Vandet er ikke på nogen måde sundhedsskadeligt,

men kan føre til misfarvning af hvid vask.

Afprøvningen af brandhanerne vil foregå

Mandag til Torsdag i tidsrummet 07.30 til 16.30.


Med Venlig hilsen

Veksø Vandværk

 

 

 

 

 

 

STENLØSE VANDVÆRK

INFORMEREDE IKKE OM

NEDBRUD


Da vandforsyningen i januar svigtede i

Stenløse, Søsum og Veksø undlod

bestyrelsesformændene for Stenløse

Vandværk og Stenlien Vandværk at

informere Veksø Vandværks bestyrelse

om nedbruddet – det viser gennemgang

af hændelsesforløbet.


En gennemgang af hændelsesforløbet under nedbruddet

23. januar 2017 på Smedebakken Vandværk viser alvorlige

mangler i informationshåndteringen. Veksø Vandværk

modtog på intet tidspunkt information om nedbruddet fra

Stenløse Vandværk, som står for driften. Fremgangsmåden

findes stærk kritisabel. Læs mere her: Nedbrud 23. januar

   

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Veksø den 10.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

Mødested: Veksø Multihal, foreningslokalet 1 sal

 

Mødetid: Mandag den 27. marts 2017, kl. 19.00

 

Dagsorden (Ifølge vedtægterne):

 

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år

3. Regnskab for Stenlien Vandværk A.m.b.a. fremlægges

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

5. Budget for det kommende år forelægges og godkendes

6. Forslag til Takstblad for 2018 forelægges og godkendes

    Valg af medlemmer til bestyrelsen:

På valg er:

        7. Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er:

            8. Behandling af indkomne forslag:

Ingen forslag er modtaget

            9. Eventuelt. Under dette punkt vil vi gennemgå, hvad der skete da vi manglede vand.

 

Bestyrelsen

Veksø den 02.03.2017

  


  
  

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Antal besøgende
Besøgende: 34420
Copyright Rambøll Danmark A/S