Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Ved Ledningsbrud/uregelmæssigheder:

Veksø vandværk har indgået en døgnaftale
med VVS mester Bjarne Nehm, Ølstykke.
Ved ledningsbrud/uregelmæssigheder på
Vandværkets ledningnet kan firmaet
kontaktes hele døgnet på 26 84 87 56

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Formand
Per Jensen
Katholm 202
3670 Veksø
Send. E-mail.
Medlem Peter Fjelsted Agervej 12
Medlem
Hans Christensen
Skibsted 214
3670 Veksø
Send.
E-mail.           
Medlem
Jens Vagn Nielsen
Lille Veksøvej 11
3670 Veksø
Send.​
E-mail.
Kasserer
Poul Neumeyer
Fugleøjevej 12
3670 Veksø
Send.
E-mail.
Medlem
Søren Benthin
Gl. Hovevej 3
3670 Veksø
Send.
E-mail.           

Medlem
Niels Aabye
Katholm 212
3670 Veksø
Send. ​​
E-mail.

Veksø Vandværk
Forside
Forside Minimer

 

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

Mødested: Veksø Multihal, foreningslokalet 1 sal

 

Mødetid: Mandag den 27. marts 2017, kl. 19.00

 

Dagsorden (Ifølge vedtægterne):

 

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år

3. Regnskab for Stenlien Vandværk A.m.b.a. fremlægges

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

5. Budget for det kommende år forelægges og godkendes

6. Forslag til Takstblad for 2018 forelægges og godkendes

    Valg af medlemmer til bestyrelsen:

På valg er:

            Peter Fjelsted Modtager genvalg

            Søren Benthin Modtager genvalg

            Niels Aabye Modtager genvalg

            Hans Christensen Modtager genvalg

        7. Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er:

           Henrik Nilsson, revisor, modtager genvalg

           Joan Geerthsen revisorsuppleant

            8. Behandling af indkomne forslag:

Ingen forslag er modtaget

            9. Eventuelt. Under dette punkt vil vi gennemgå, hvad der skete da vi manglede vand.

 

Bestyrelsen

Veksø den 02.03.2017

 

Opdatering 01.02.2017: Endelig er Vandværket på Stenlien atter i funktion

Vandtrykket bør nu være som det plejer.


Med venlig hilsen

Veksø Vandværk 

 

 

 

Opdatering 31.01.2017: Formand for Stenlien Vandværk,

Vagn Handlos oplyser, at der i morgen kan forventes normalt tryk.

Med venlig hilsen

Veksø Vandværk Opdatering 30.01.2017: Formand for Stenlien Vandværk,

Vagn Handlos oplyser,at der tidligst i morgen hen under

aften kan  forventes normalt tryk.

Med venlig hilsen

Veksø Vandværk 

 

 

 VIDEO: Forklaring på hvad man gør på Stenlien Vandværk ved rensning af tanke. Klik her

 

 

30.01.2017 GENERALFORSAMLING VEKSØ VANDVÆRK

Der afholdes generalforsamling i  Veksø Vandværk mandag
den


27 marts 2017 klokken 19.30.

Sted: mødelokale 2.
i Veksø Multihal.

Generalforsamling afholdes jvf vedtægterne.

 

 

 

27-01-2017 OPDATERING

Formand for Stenlien Vandværk, Vagn Handlos oplyste

på et møde i går aftes, at forsyningen af vand/vandtryk

fortsat må påregnes at være ringere end normalt – formentlig

frem til mandag. Dette skyldes servicearbejde af rentvandstanke.

Med venlig hilsen

Veksø Vandværk

 

 

 

 

 

26-01-2017 tøjvask og brunt vand

hvis dit vasketøj er blevet misfarvet af brunt vand, kan du prøve

at følge denne vaskeanvisning fra statens husholdningsråd:

 • læg tøjet i blød i vand, hvortil der er tilsat 1 dl. citronsyre

  til 10 l vand. efter en halv time vrides tøjet.

 • vask tøjet igennem i en varm sodaopløsning med 3 dl soda til 10 l vand.

 • herefter skylles tøjet og færdigbehandles med almindelig vask.

specielt for bomuldstøj:


læg tøjet i vand tilsat 50 g citronsyre pr. 5 liter vand. vandet skal

være så varmt, som tøjet kan tåle. tøjet skal ligge fra en halv time

til et døgn. derefter skylles tøjet grundigt med vand og vaskes som normalt.

26-01-2017 mit vand er hvidt? 
det skyldes luft i vandet. prøv at fylde et glas med det hvide vand.

hvis der er luft i vandet, vil vandet blive klart nedefra og op,

idet luften bruser af. luft i vandet er uskadeligt og går hurtigt

over igen.

 

  

25-01-2017 OPDATERING: Vi har fundet følgende på Stenløse Vandværks hjemmeside,

som er en uddybning af problemet og en forventet tidshorisont.

"Årsagen til at Vandværket på Stenlien er taget ud af drift, er en

rutinemæssig gennemgang og inspektion af rentvandsbeholderen .

Arbejdet med dette forløber planmæssigt og der er på nuværende

tidspunkt gennemført de småarbejder der skulle udbedres i

forbindelse med inspektionen. Der er bl.a. tætnet smårevner i

konstruktionen og udskiftet rørstykker. Alt sammen almindelige

vedligeholdsarbejder, som skal udføres med mellemrum, således

at vandværkets gode tilstand kan bibeholdes.

Inden der igen kan leveres vand fra Vandværket på Stenlien, skal

hele beholderen rengøres og desinficeres, hvilket i skrivende stund

er udført. Herefter skal tanken skylles igennem med rent vand.

Skyllevandet ledes til kloak. Når vi mener vandet er rent analyseres

det for indhold af mikroorganismer. Ligger analyseresultatet indenfor

de fastsatte grænser, genoptager vi udpumpningen til forbrugerne,

og tiden med reduceret vandtryk er så bragt til ende. Er indholdet af

mikroorganismer for højt, så gentages skylning og prøvetagning.

Hver skylning og prøvetagning tager ca. 3 dage. Der går derfor

endnu nogle dage med reduceret vandtryk. Vi vil holde hjemmesiden

opdateret med meldinger fra processen.

Stenløse Vandværk"

 


 

 

25.01.2017 Lavt tryk.

Vi forventer ikke, at vor leverandør Stenlien kan være færdig

med rensning af tanken før om 3-4 dage.

Vi må derfor forvente, at vi i de næste 3-4 dage fortsat vil have et

meget lavt tryk, især ved spidsbelastning.

Beklager


Med venlig hilsen

Veksø Vandværk

 

 


Brunt vand;

Flere af os må forvente at få brunt vand. Dette skyldes, at vandets

strømningsretning og hastighed ændres så kraftigt ifm. med driften af

vandværket på Smedebakken, at belægninger, som i årenes løb har

lagt sig i rørene, hvirvles op og kommer ud til forbrugerne.Vandtrykket:

Vandtrykket er stadig meget lavt særligt i de perioder hvor, der er

mange, der bruger vand.

Vi håber, at de snart er færdige med servicearbejderne på Stenlien,

således at vor vandforsyning igen kan blive normal.


Med venlig hilsen

Veksø Vandværk
 

LAVT VANDTRYK = FEJLMELDING PÅ VASKEMASKINER

Vandet er kommet tilbage, rent og klart, men med lavt tryk. Det betyder,

at vaskemaskiner kan melde fejl. Der kommer simpelthen ikke vand nok ind i maskinen.

Så opfordring: Vent med at vaske tøj - til trykket er tilbage til ”normal”

Venlig hilsen

Veksø vandværk
 

 

Veksø Vandværk har modtaget nedenstående forklaring fra

Stenløse Vandværk vedr. nedbrud:


Orientering til vores forbrugere:

 I vores normale driftssituation producerer vi vand fra to

vandværker – Vandværket på Smedebakken og Vandværket på Stenlien.

På grund af almindelig service var det nødvendigt at lukke for

Vandværket på Stenlien.

Vandværket på Smedebakken har mange gange og også I lange

perioder leveret vand til alle forbrugerne, men denne gang gik det galt.

Af uvisse årsager blev vores rentvandstank ved Vandværket på

Smedebakken ikke fyldt helt op, så der efterfølgende ikke var

vand til at klare spidsbelastningen I aftes. Vandforsyningen til

forbrugerne blev derfor afbrudt mandag ca. kl. 18

 

I løbet af natten blev rentvandstanke fyldt op og tirsdag morgen

blev udpumpningen genoptaget. Desværre tager det lidt tid at få

fyldt ledningerne igen så der igen er vand i alle haner.

For at sikre os mod gentagelser indtil Vandværket på Stenlien er

tilbage i normal drift, etablerer vi nu en midlertidig ledningsforbindelse

til Furesø/Egedal Forsyning.

Ovennævnte har desværre givet en del gener for alle og det skal

vi beklage rigtig meget.


Mvh. Stenløse Vandværk

 

 24, januar 08:30
De første forbrugere har nu fået vand, ganske vist med et lavt tryk.
Det varer lidt tid inden vandet er kommet rundt til alle.
Vi må forvente, at vandtrykket vil være lavt hele dagen.

 Vand til toiletskyl - medbring selv spand eller lignende, kan stadig hentes 
ved Multihallen i Veksø.


Venlig hilsen
Veksø vandværkKl 21:30 er der en tankvogn ved Multihallen i Veksø, hvor du kan hente
vand til toiletskyl - medbring selv spand eller lignende.
Tankvognen bliver stående til i morgen tidlig. Du tapper selv vand af ved
 at åbne hanen på vandslagen (hanen er lidt svær at åbne).
På facebook 3670Veksø finder du en instruktion i, hvorledes
du tapper vand.

Venlig hilsen
Veksø vandværk

Der er ingen vand i Veksø i øjeblikket på grund af driftnedbrud på Stenlien vandværk.
Vi forventer desværre først, at der er vand igen kl. 06.00. tirsdag morgen


Købmand Kenneth. Rema 1000, stiller en palle med drikkevand ved vareindleveringen
Tag med omtanke og kun som du har behov for.

Venlig hilsen
Veksø vandværk

                                  Veksø Vandværk informere 9. Januar 2017 

 

Jf. vedtægterne for Veksø Vandværk I/S skal ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen

af marts måned.

Har du forslag du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal du sende dem til formand Per Jensen

inden udgangen af januar måned.

Forslag kan sendes til Per Jensen, på per.jensen.katholm@hotmail.dk

Så snart datoen i marts er på plads, informere vi om det.

Her link til vedtægterne:

http://www.vekso-vand.dk/Portals/126/PDF/Vedtaegter/Vedt%C3%A6gter%20for%20Veks%C3%B8%20Vandv%C3%A6rk%20I.pdf

På bestyrelsens vegne

Søren Benthin


 


 

Videoer 

 Se video om aflæsning af vandmåler
 
Se Video om lednings ansvar  

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Antal besøgende
Besøgende: 28813
Copyright Rambøll Danmark A/S